Ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής Πάγκαλης Νικόλαος

Ως υγεία ορίζεται η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Διαταραχές της ψυχικής υγείας επηρεάζουν τόσο τη σωματική όσο και την κοινωνική υγεία. Χρησιμοποιώντας τις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους της ατομικής και ομαδικής ανάλυσης, και όπου κρίνεται αναγκαίο της φαρμακοθεραπείας προσφέρεται η δυνατότητα αντιμετώπισης των δύσκολων καταστάσεων που βιώνει ο θεραπευόμενος.

Η θεραπεία είναι φροντίδα και ως τέτοια πρέπει να προσφέρεται.

Πάγκαλης Νικόλαος

Ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2114087647